Комисията за журналистическа етика: Публикуването на подвеждащи изображения е визуалният еквивалент на изфабрикувани сюжети