Време ли е за инвестиране на развиващите се пазари?