Германия трябва да намали най-много потреблението на газ в ЕС