80% от българите до 65 г. от домакинства с ниска икономическа активност - в риск от бедност - Общество и политика