Служебният кабинет ревизира правителството "Петков" и за тол таксите