Пасивните фондове се представят по-добре при волатилни пазари