Мартин Георгиев: Няма опасност от недостиг на ток през зимата