735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината