Служебният премиер назначи седем заместник-министри в три министерства