Везиева: Нинова през цялото време биеше бранша, който има хиляди работни места