На Острова! Британският енергиен регулатор ще преразглежда тавана на цените всяко тримесечие