Касаткина, която призна своята хомосексуалност: Чувствам се по-свободна и щастлвиа