Комисията по журналистическа етика: публикуването на подвеждащи снимки е изфабрикуване