Записан е максималният размер от новата емисия варанти на „ФПП“