Пенсиите в Италия ще бъдат увеличени с 2% като част от новия пакет помощи, данъците върху доходите ще бъдат намалени