Министрите на отбраната на Южна Корея и Австралия проведоха важна среща