Ще се обсъждат по-високи тол такси за чуждите превозвачи и по-ниски за родните