Moderna е подала искане за разрешение за употреба на бивалентната си ваксина в ЕС