Тест за измерване нивата на протеина p16 открива възможно най-рано идиопатична белодробна фиброза