Въпреки предупрежденията исландците се струпаха да снимат изригването на вулкана Фаградалсфял