Керемдчиев: Китай може пряко да се намеси в конфликта в Украйна на страната на Русия