Газохранилищата в ЕС са запълнени средно над 70 процента, а българското - под 50 процента