Ангел Стоев отново е назначен за областен управител на област Пловдив