Британският енергиен регулатор ще следи тавана на цените - Свят