Донев: Ще обявим търг за краткосрочни доставки на втечнен газ