Merck се възползва от положителните валутни ефекти