Хора, бдете! Държавата ни е в опасност, а Отечеството ни е в беда!