След драматизмите – няколко положителни развития за газовата ситуация