Шведски журналисти заинтригуван от хуманното отношение към бездомните животни в Бургас