Ръст на усвоените логистични и индустриални площи през първото полугодие - Управление и бизнес