От днес задължително с маска на "Летище София" - Управление и бизнес