Двоен ръст на заболелите от коронавирус отчитат в община Рила