Ключова сделка по спасяването на германския имотен концерн Adler се провали