"Ситуацията не е добра, не искам да казвам критична": кабинетът подхвана и пътищата