Lufthansa очаква първа годишна печалба от пандемията насам