Напрежението на Балканите показва риска от други конфликти в Европа