Кабинетът отменя решението за подготовка за присъединяването ни към ОИСР