В конвенционална война НАТО ще стрие Русия на прах