ВАСИЛ РУСЕВ-ЧАЙКАТА днес от архивите на 'КАКВИ ВРЕМЕНА' в 12:00