Изложба разказва за 4-годишната история и първия випуск на НХА – Филиал Бургас