Защо хитрите домакини изсипват по чаша сол в тоалетната веднъж седмично?