Уикенд с квартета TAPI PROJECT от Индия в Пловдив и София