Сложете канела на растенията си и вижте какво ще стане!