Александър Николов увери, че за 3 кораба с газ има поет ангажимент за доставка