Изложението „С книга на плажа“ стартира на 10 август