Пазарът на жилища: Спекулативните купувачи ще се оттеглят, спад на цените на незавършените обекти към края на годината