Останалите без газ градове в Европа се готвят да намалят потреблението