Премиерът обяви първите действия на енергийния щаб, нямал нужда от консултантски услуги