ВСС обяви резултатите от конкурса за първоначално назначаване на следователи