Пловдивският общински инспекторат с близо 3 хил. проверки за първото шестмесечие